677 volontäruppdrag

Ge stöd i närståendelinjen!

Frisk och Fri - Riksföreningen mot Ätstörningar

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Hälsa
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning, Telefon-/chattjour

SVARA I NÄRSTÅENDELINJEN

Har du erfarenhet av att vara närstående till någon som varit drabbad av ätstörningar? Vi behöver dig och din kunskap i vår Närståendelinje.

Att vara engagerad i Närståendelinjen är ett volontäruppdrag i Frisk & Fri. Rollen tar fasta på din unika erfarenhet. Din genomlevda kunskap blir en värdefull tillgång i kontakten med någon andra. Som närstående är det viktigt att du inte står nära någon som just nu har en pågående ätstörning. I rollen är du en medmänniska med en unik kunskap – i form av egen erfarenhet. Du är ett stöd genom att lyssna och bemöta den stödsökande med grund i dina egna erfarenheter. I rollen ingår även att uppmuntra den stödsökande att utifrån behov söka vård eller annat stöd. Du bemannar endast Närståendelinjen under din tilldelade tid och under avsedd telefontid. Som volontär i Närståendelinjen kan du inge hopp och vara en inspirationskälla.

UPPDRAG

Du utgår från ett medmänskligt perspektiv, med din levda kunskap som utgångspunkt. Det innebär att du inte intar en vårdande roll eller agera som terapeut, även om du råkar ha sådan yrkeskompetens. Som volontär avger du tystnadslöfte.

Specifika önskemål eller information: 
HUR STÖDJER VI DIG? Att vara medmänniska och ta del av någon annans erfarenheter väcker tankar och känslor. Som volontär i Frisk & Fri får du adekvat utbildning, fortbildning och handledning för ditt uppdrag. Du får stöd och uppmuntran i din roll som volontär. Du får också möjlighet att dela med dig av dina tankar och bidra till både din egen och andras utveckling. Om du sköter dina åtaganden under minst ett års tid inklusive utbildningstid kan du på begäran får ett volontärintyg. DETALJER VILKA STEG BEHÖVER DU TA FÖR ATT BLI EN DEL AV NÄRSTÅENDELINJEN? Som närstående är det viktigt att du inte står nära någon som just nu har en pågående ätstörning. Du bedömer att du kan vara engagerad i Frisk & Fri i minst ett år framöver Du genomgår en intervju med ansvarig kontaktperson/ regionansvarig Du står bakom Frisk & Fris värdegrund, volontärpolicy och övriga styrande dokument Du skriver på vår överenskommelse för volontärer Du tar del av relevant utbildning Du behöver vara minst 18 år för att ansöka om uppdraget Du behöver vara stödmedlem i Frisk & Fri. Vi behandlar alla inkomna ansökningar löpande och ansvarig kontaktperson återkopplar till dig senast 4 veckor efter ansökningen inkommit på de kontaktuppgifter du angivit i din ansökan. Har du frågor rörande uppdraget, kontakta den lokalavdelning uppdraget avser.
Minimiåtagande: 
Du bemannar Närståendelinjen i en timme, under tilldelad telefontid, varannan vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget är förlagt kvällstid och genomförs på distans, vilket betyder att du utför uppdraget hemifrån genom att ansluta till vår telefonlinje.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.