606 volontäruppdrag

Start

Vill du få tips och nyheter om att engagera fler i organisationen?
NY UTBILDNING I STOCKHOLM
Utbildningen för dig som vill fördjupa din kunskap inom volontärsamordning och utbyta erfarenheter med andra organisationer som arbetar med målgruppen äldre. Kostnadsfri utbildning för föreningar inom Stockholm stad med start 20 oktober.

Ideellt engagemang för alla