Processledare till Elektrautbildning om heder, MR och demokrati

Fryshuset, Elektra

Var?Stockholm
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Ledarskap och samordning, Opinionsbildning/aktivism, Utbildning

Programmet:

Fryshuset i Hammarby Sjöstad driver programmet Hjältar och Hjältinnor som riktar sig till tjejer, killar och icke-binära som själva identifierar att dem lever i en hederskultur. Under 1,5 år går deltagarna igenom tre moment; dialog, utbildning och fortbildning. Deltagarna skall under programmet gång stärkas för att förändra sina attityder kring hedersfrågan utifrån ett rättighetsperspektiv, få mod och kunskap för att våga bryta med destruktiva normer och värderingar samt våga ta makten och ansvaret över sina egna liv och drömmar.

Under våren och hösten planerar vi att starta upp nya grupper som riktar sig till bland annat nyanlända ungdomar mellan ca 13-19 år. I varje grupp kommer det att vara ca 12-14 ungdomar. Till hösten kommer vi eventuellt även starta upp en föräldragrupp som får träffas och diskuterar hedersfrågor.

Vad du får:

  • Fryshuset utbildar dig i hedersrelaterade frågor, mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati.
  • Du får möjlighet att utbilda unga i hedersrelaterade frågor, mänskliga rättigheter, jämställdhet och demokrati.
  • Du får chansen att påverka programmet och komma med egna idéer.
  • Du får lära dig om hedersrelaterade problem från ungdomar.
  • Du får en merit.
  • Tillgång till ett nätverk med kunniga projektledare och andra volontärer.
Specifika önskemål eller information: 
Din bakgrund: Har tid och engagemang för att bidra till att ungdomar utvecklas och införlivar sina passioner. Intresserad av att diskutera och lära ut frågor om heder, mänskliga rättigheter och demokrati. Meriterande: Hederskompetens/erfarenhet, normkritisk kunskap/erfarenhet, språkkunskaper i arabiska, tigrinja, swahili, dari somaliska samt erfarenhet av att leda ungdomsgrupper.
Minimiåtagande: 
Period: 1,5 år alternativt intensivutbildning under sommarlovet. Tidsåtgång: 6 h/månad under fördelat på två eftermiddagar/kvällar per månad under 1,5 år. Individuella scheman: Vi kan även hitta individuella lösningar för dig som inte kan ställa upp under hela utbildningsprogrammet.
När och var genomförs uppdraget: 
Platser: Fryshuset i Hammarby Sjöstad, ute på skolor samt på boenden som tar emot nyanlända som fått uppehållstillstånd. Perioder: 3 veckor under sommaren 2019, vt/ht 2019 samt vt 2020.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Fryshuset, Elektra
Anmäl intresse

Anmäl intresse