United Sisters söker volontärer!

Fryshuset

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Mentorskap, Utbildning

United Sisters

United Sisters är Fryshusets äldsta verksamhet för tjejer och icke binära. United Sisters erbjuder unga tjejer och icke-binära en plattform där de kan vara sig själva, stärka sitt självförtroende och ta avstamp i livet. United Sisters verksamhet möjliggör för vår målgrupp att växa i möten med andra unga och med ideellt engagerade vuxna. United Sisters är en tröskellös verksamhet, vilket innebär att vår verksamhet är utan krav på prestation eller veta som ung redan vad ditt intresse eller passion är.

Vi behöver volontärer som vill vara gruppledare, mentor eller bara hjälpa oss sprida och reppa United Sisters i olika forum.

Under hösten planerar vi att starta upp nya grupper och vi har flera ungdomar som behöver en mentor.

Så tveka inte att börja engagera dig!

Uppdraget pågår under ht 2019 och vt 2020.

Specifika önskemål eller information: 
Vad du får: Fryshuset ger dig en grundutbildning i United Sisters metoder. Du får handledning av utbildningsansvarig under tiden som volontär. Du får kompetensutveckling genom kontinuerliga träffar för volontärer. Tillgång till ett nätverk med kunniga projektledare och andra volontärer. Du får möjligheten att vara mentor för unga som saknar en trygg vuxen relation/stöd. Du får vara med och skapa en trygg och positiv plattform för unga tjejer/icke binära. Du får vara med i vårt uppsökande arbete för att sprida information om vår rörelse och det arbete vi gör. Specifika önskemål eller information: Som volontär bör du vara trygg i dig själv och tycka om att möta och engagera dig i andra människor. Du utmanar, uppmuntrar och lyssnar. Vi söker dig som vill utvecklas och hjälpa andra att utvecklas. Du brinner för att ge unga redskap att förverkliga sina passioner. Du delar Fryshusets värdegrund om allas lika värde och vill vara en positiv förebild för våra unga. Meriterande: Kunskap om normkritik och jämställdhet. Andra språkkunskaper än svenska. Samt erfarenhet av att leda ungdomsgrupper.
Minimiåtagande: 
Period: 1 år under ht 2019 och vt 2010. Tidsåtgång:1 dag/veckan 2 h, det kan bli fler timmar beroende på uppdrag och specifika events. Individuella scheman: Vi kan även hitta individuella lösningar så att uppdraget passar dig.
När och var genomförs uppdraget: 
Fryshuset i Hammarby Sjöstad och ute på skolor och fritidsgårdar. Ht 2019 samt vt 2020.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Fryshuset
Anmäl intresse

Anmäl intresse