Bli aktivitetsansvarig hos FUB

FUB, Södra Sörmland

Var?Nyköping
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

FUB Södra Sörmland söker en person som kan utveckla våra fritidsaktiviteter som exempelvis fritidsklubben, danser och fester.

Specifika önskemål eller information: 
Personen behöver erfarenhet/kunskap om funktionshinder. Naturligtvis ställer föreningen upp med sitt kunnande och stöd
Minimiåtagande: 
Minsta åtagande 4 tim/vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
Behovet är omgående och ska till stor del utföras i Nyköping. Förslagsvis 4-8 tim/vecka.
Organisation: 
FUB, Södra Sörmland
Anmäl intresse

Anmäl intresse