Gör en ovärderlig insats!

FUB, Södra Sörmland

Var?Nyköping
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Insamling

Vi söker en person som kan hjälpa till att söka bidrag till föreningen. Uppdraget innebär att hitta möjliga bidragsgivare samt att författa och skicka in ansökan.

Bra exempel finns i föreningen att använda som mall. Adresser till tidigare bidragsgivare finns också.

Specifika önskemål eller information: 
Du som söker behöver ha någon erfarenhet/kunskap om funktionshinder. Naturligtvis ställer föreningen upp med sitt kunnande och stöd.
Minimiåtagande: 
Minsta åtagande 2 tim/vecka
När och var genomförs uppdraget: 
Behovet är omgående och ska till en del utföras i Nyköping. Förslagsvis 2-4 tim/vecka
Organisation: 
FUB, Södra Sörmland
Anmäl intresse

Anmäl intresse