498 volontäruppdrag

Var med och utveckla våra familjeträffar

FUB, Södra Sörmland

Var?Nyköping
När?Helg
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi söker dig som vill hjälpa oss att anordna våra familjeträffar. Du ska tillsammans med FUB, Lekoteket och Studierförbundet Vuxenskolan vidareutveckla träffarna.

Träffarna genomförs för att föräldrar som har barn med funktionsnedsättning ska få möjlighet att lära känna varandra samt att barnen ska erbjudas roliga aktiviteter.

Vi har idag fått bra respons på den årliga familjeträffen men det behöver bli fler träffar och vid några träffar ska experter kunna genomföra kortare föreläsningar om aktuella ämnen.

Specifika önskemål eller information: 
Det är en fördel om man har erfarenhet av att arbeta med personer med funktionshinder men inget krav. Studicirkelledarutbildning kan vi anordna inom föreningen eller via vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Minimiåtagande: 
Delta i 1-2 våraktiviteter och 1-2 höstaktiviteter.
Adress: 
Repslagaregatan 43A
61132 Nyköping
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget ska genomföras under 2020 i våra lokaler i Nyköping eller i lokaler som vi hyr.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
FUB, Södra Sörmland
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.