498 volontäruppdrag

Rekrytera företag - hjälp utsatta barn och kvinnor att få det bättre genom att få företag att stödja vårt arbete

Globala Pedagoger

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Internationellt arbete i Sverige
Vad?Försäljning, Information och kommunikation, Insamling

Har du erfarenhet av marknadsföring, insamling eller försäljning och skulle kunna tänka dig att använda dina kunskaper för att hjälpa utsatta människor (framför allt barn och kvinnor) att få det bättre? Vi hoppas det! Med din hjälp kan vi nämligen göra mer skillnad i vårt utvecklings- och välgörenhetsarbete. Därför skulle vi bli jätteglada om du ville bli en del av vårt team för att hjälpa till att rekrytera fler företag som kan stödja vårt arbete för en värld där allas rätt till en trygg uppväxt och goda levnadsvillkor är självklar (oberoende av exempelvis deras kön eller sociala bakgrund).

Kort om Globala Pedagoger
Globala Pedagoger är en svensk utvecklings- och välgörenhetsorganisation som arbetar för att förebygga samt bekämpa fattigdom och utanförskap bland utsatta människor (framför allt kvinnor och barn) i Sverige och utomlands genom att stärka deras förmåga att själva kunna förbättra sin livssituation. Detta gör vi genom att erbjuda dem professionellt stöd och coachning inom områdena utbildning, jobb, miljö, hälsa och personlig utveckling.

I Sverige bedrivs arbetet med fokus på att stödja barn och unga, särskilt de med neuropsykiatriska diagnoser och nyanlända, i deras skolgång så att de kan klara måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan. Utomlands - framför allt Burkina Faso - bedrivs arbetet på landsbygden och i urbana utvecklingsområden med särskild inriktning mot kvinnor, barn och unga vuxna.

Vårt arbete handlar i slutändan om en enda sak: att ge hjälp till självhjälp, det vill säga att ge utsatta människor verktygen de behöver så att de – med egen kraft – kan förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer långsiktigt, inte bara för stunden.

Gör skillnad tillsammans med oss
Ingenting av vårt arbete är möjligt utan stöd från privatpersoner och företag. Var med och bidra i den mån du kan - du behövs verkligen och kommer att göra stor skillnad! Ditt engagemang bidrar till att föra oss närmare vår vision – en värld med goda uppväxt- och levnadsvillkor för alla. Vi ser fram emot din intresseanmälan!

Välkommen till vår hemsida globalapedagoger.se för att läsa mer om oss och vårt arbete.

Specifika önskemål eller information: 
Förkunskaper om rekrytering krävs inte men kan underlätta. Att ha en god förmåga för att kommunicera i tal och skrift på svenska kan vara till stor hjälp. Toppen om du, förutom svenska, även talar engelska men det är inget krav. Erfarenhet av marknadsföring/insamling/försäljning är en fördel men inget krav. Du kommer att få introduktion kring Globala Pedagogers arbete samt även få kontinuerligt stöd i ditt uppdrag. Du blir inte ensam i uppdraget som rekryterare utan en del i vårt team, där Globala Pedagogers kansli bidrar med all nödvändig information och kunskap som du behöver för att lyckas med uppdraget.
Minimiåtagande: 
Uppdraget sker på ideell basis och tar uppskattningsvis 4-8 timmar i månaden. För att uppnå stabilitet i arbetsgruppen och rekryteringsarbetet ser vi gärna att du vill engagera dig under minst ett år.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan genomföras på distans och på de tider som passar dig. Bor du i Stockholm och vill sitta på vårt kansli, går det också bra. (Du bestämmer helt enkelt själv var och när uppdraget ska genomföras.)
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Globala Pedagoger
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.