529 volontäruppdrag

Revisor sökes till Globala Pedagoger - gör skillnad med oss genom dina bokföringskunskaper

Globala Pedagoger

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter

Har du erfarenhet av bokföring och skulle kunna tänka dig att använda dina kunskaper för att hjälpa utsatta människor (framför allt barn och kvinnor) att få det bättre? Vi hoppas det! Med din hjälp kan vi nämligen göra större skillnad i vårt utvecklings- och välgörenhetsarbete. Därför skulle vi bli jätteglada om du kunde hjälpa oss med vår bokföring. Ett spännande och lärorikt uppdrag som ger dig möjlighet att göra skillnad genom att göra det du är bra på eller skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter samtidigt som du bidrar till att göra världen till en bättre plats.

Om uppdraget
Uppdraget innebär att granska organisationens ekonomi och sedan skriva revisionsrapport där du utifrån din granskning fastställer om organisationen har använt sina pengar som de ska och om de håller en god ordning i sin ekonomi.

Kort om Globala Pedagoger
Globala Pedagoger är en svensk utvecklings- och välgörenhetsorganisation som arbetar för att förebygga samt bekämpa fattigdom och utanförskap bland utsatta människor (framför allt kvinnor och barn) i Sverige och utomlands genom att stärka deras förmåga att själva kunna förbättra sin livssituation. Detta gör vi genom att erbjuda dem professionellt stöd och coachning inom områdena utbildning, jobb, miljö, hälsa och personlig utveckling.

I Sverige bedrivs arbetet med fokus på att stödja barn och unga, särskilt de med neuropsykiatriska diagnoser och nyanlända, i deras skolgång så att de kan klara måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan. Utomlands - framför allt Burkina Faso - bedrivs arbetet på landsbygden och i urbana utvecklingsområden med särskild inriktning mot kvinnor, barn och unga vuxna.

Vårt arbete handlar i slutändan om en enda sak: att ge hjälp till självhjälp, det vill säga att ge utsatta människor verktygen de behöver så att de – med egen kraft – kan förbättra livsvillkoren för sig själva och sina familjer långsiktigt, inte bara för stunden.

Gör skillnad tillsammans med oss
Ditt engagemang som revisor för Globala Pedagoger bidrar till att föra oss närmare vår vision – en värld med goda uppväxt- och levnadsvillkor för alla. Välkommen till Globala Pedagoger - vi ser fram emot din intresseanmälan!

Specifika önskemål eller information: 
Kunskap om grundläggande och avancerade aspekter av bokföring kan underlätta mycket i uppdraget. Meriterande om du haft liknande uppdrag tidigare. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i ideella föreningar.
Minimiåtagande: 
Uppdraget uppskattas ta 10 timmar och sker någon gång under januari-april 2021. Du får gärna även gå igenom ekonomin för 2019 och sedan skriva en revisionsrapport. Detta bör i så fall göras så fort som möjligt (ekonomin för 2019 har redan godkänts av en redovisningskonsult).
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget sker någon gång under januari till april 2021 enligt överenskommelse. Uppdraget kan antingen utföras på distans eller på vårt kontor.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Globala Pedagoger
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.