598 volontäruppdrag

Sökmotoroptimering och sökordsannonsering via Google Ads - DISTANSUPPDRAG

Globala Pedagoger

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Sysselsättning och arbete
Vad?Administrativa uppgifter, IT

Målet med detta volontäruppdrag är att öka antalet besökare till vår webbplats och få fler personer att stödja vårt arbete för en värld där alla kan uppnå sin potential. Ett roligt och lärorikt uppdrag som ger dig möjlighet att göra skillnad genom att göra det du är bra på eller skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter samtidigt som du bidrar till att göra världen till en bättre plats.

Du behövs i kampen för en bättre värld - bli volontär!
Har du erfarenhet av sökmotoroptimering och sökordsannonsering via Google Ads och skulle kunna tänka dig att använda din kompetens för att hjälpa utsatta människor, framför allt barn och kvinnor att få det bättre? Vi hoppas det! Med din hjälp kan vi nämligen göra mer skillnad i vårt uppdrag och skulle därför bli jätteglada om du kunde hjälpa oss med följande punkter:

  • Sköta vårt Google Ads-konto så att det levererar resultat.
  • Få ut det mesta av Google Ads genom att följa upp resultaten av våra annonser i Google Ads, analysera våra annonsresultat och uppdatera våra annonskampanjer.
  • Felsöka och åtgärda eventuella problem med våra Google Ads-annonser
  • Vid behov hjälpa oss att långsiktigt planera våra annonser, analysera vårt kampanjresultat för att ta reda på hur det kan bli bättre.
  • Hjälpa till att optimera vår hemsida med koppling till rätt sökord, rubriker och liknande i avsikt att få ut det mesta av våra Google Ads-annonser

Kort om Globala Pedagoger
Globala Pedagoger är en svensk utvecklings- och välgörenhetsorganisation som arbetar för att bekämpa fattigdom samt utanförskap i Sverige och det västafrikanska landet Burkina Faso genom att stärka utsatta människors (framför allt kvinnors och barns) förmåga att själva kunna förbättra sin livssituation.

  • I Sverige har vi ett specialpedagogiskt läxhjälpsprojekt med fokus på att stödja utsatta barn och unga, särskilt de med neuropsykiatriska diagnoser och nyanlända i deras skolgång så att de kan klara målen i grund - och gymnasieskolan.
  • I det västafrikanska landet Burkina Faso håller vi på att bygga en grund- och yrkesskola för att bland annat stärka kvinnors förmåga till egen försörjning genom yrkesträning samt utbildning inom företagande och entreprenörskap.

Vårt arbete innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna, eller att kvinnor och föräldrar som lever i fattigdom kan - av egen kraft - försörja sig själva samt sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel.

Som volontär kommer du att spela en viktig roll i kampen för att skapa en bättre värld för alla, en värld där allas rätt till en trygg uppväxt och goda levnadsvillkor är självklart, oberoende av exempelvis deras kön, hudfärg, etniska tillhörighet eller sociala bakgrund.

Välkommen till Globala Pedagoger - vi ser fram emot din intresseanmälan!

Specifika önskemål eller information: 
Kunskap om grundläggande och avancerade aspekter av onlinemarknadsföring och hemsideoptimering kan underlätta mycket i uppdraget.
Minimiåtagande: 
Vi kommer tillsammans överens om hur mycket tid du ska ägna uppdraget. Gällande tidsramen för uppdraget, så kommer vi tillsammans överenskommelse om när uppdraget ska vara slutfört.
När och var genomförs uppdraget: 
Platsen för att utföra uppdraget sker enligt överenskommelse - det vill säga vi kommer tillsammans överens om var uppdraget ska genomföras. - Vi kommer tillsammans överens om hur mycket tid du ska ägna uppdraget. - Gällande tidsramen för uppdraget, så kommer vi tillsammans överenskommelse om när uppdraget ska vara slutfört.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Globala Pedagoger
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.