500 volontäruppdrag

Sökordsannonsering via Google Ads - DISTANSUPPDRAG

Globala Pedagoger

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Mänskliga rättigheter, Sysselsättning och arbete
Vad?Administrativa uppgifter, IT

Har du erfarenhet av sökordsannonsering via Google Ads? Vi skulle bli jätteglada om du kunde hjälpa oss med följande punkter:

  • Sköta vårt Google Ad-konto så att det levererar resultat.
  • Få ut det mesta av Google Ad genom att följa upp resultaten av våra annonser i Google Ad, analysera våra annonsresultat och uppdatera våra annonskampanjer.
  • Felsöka och åtgärda eventuella problem med våra Google Ad-annonser
  • Vid behov hjälpa oss att långsiktigt planera våra annonser, analysera vårt kampanjresultat för att ta reda på hur det kan bli bättre.

Målet med detta volontäruppdrag är att öka antalet besökare till vår webbplats och få fler personer att stödja vårt arbete för en värld där alla kan uppnå sin potential.

Kort om Globala Pedagoger
Globala Pedagoger är en svensk utvecklings- och välgörenhetsorganisation som arbetar för att bekämpa fattigdom samt utanförskap i Sverige och det västafrikanska landet Burkina Faso genom att stärka utsatta människors (framför allt kvinnors och barns) förmåga att själva kunna förändra sina liv.

  • I Sverige har vi ett specialpedagogiskt läxhjälpsprojekt med fokus på att stödja utsatta barn och unga, särskilt de med neuropsykiatriska diagnoser och nyanlända i deras skolgång så att de kan klara målen i grund - och gymnasieskolan.
  • I det västafrikanska landet Burkina Faso håller vi på att bygga en grund- och yrkesskola för att bland annat stärka kvinnors förmåga till egen försörjning genom yrkesträning samt utbildning inom företagande och entreprenörskap.

Vårt arbete innebär exempelvis att fler barn som saknar tillgång till utbildning kan gå i skolan och få baskunskaper som att läsa, skriva och räkna, eller att kvinnor och föräldrar som lever i fattigdom kan - själva - försörja sin familj och bryta fattigdomens onda cirkel.

Det som gör Globala Pedagoger annorlunda
Vårt arbete görs utifrån ett stigmatiseringsmedvetet perspektiv, vilket handlar om att förstå vilka mekanismer som skapar, upprätthåller eller förstärker stigmatisering och sedan anpassa sin hjälp utifrån de insikterna. (Genom att bland annat inte använda kränkande bilder på utsatta människor i vårt insamlingsarbete, bidrar vi till en bättre värld där ingen exempelvis ska känna sig diskriminerad.) Vi kallar det för STIGMAmedveten hjälp(™), ett arbetssätt för långsiktig hållbar hjälp utvecklat av Globala Pedagoger. Att arbeta utifrån ett stigmatiseringsmedvetet perspektiv (eller att ge STIGMAmedveten hjälp) handlar om att bygga upp och stärka utsatta människor - istället för att göra dem en björntjänst genom att först "hjälpa dem" och samtidigt, i sin goda vilja (ofta omedvetet), bidra till att stigmatisera dem.

Vi är i ett skede av utveckling och behovet av vår arbetsmetod är stort då den fokuserar på att göra skillnad långsiktigt och inte bara för stunden, för vem behöver en björntjänst?

Som volontär kommer du att spela en viktig roll i kampen för att skapa en bättre värld för alla, en värld där allas rätt till en trygg uppväxt och goda levnadsvillkor är självklart, oberoende av exempelvis deras kön, hudfärg eller etniska bakgrund.

Välkommen till Globala Pedagoger - vi ser fram emot din intresseanmälan!

Specifika önskemål eller information: 
Kunskap om grundläggande och avancerade aspekter av Google AdWord och onlineannonsering kan underlätta.
Minimiåtagande: 
Vi kommer tillsammans överens om hur mycket tid du ska ägna uppdraget. Gällande tidsramen för uppdraget, så kommer vi tillsammans överenskommelse om när uppdraget ska vara slutfört.
När och var genomförs uppdraget: 
Platsen för att utföra uppdraget sker enligt överenskommelse - det vill säga vi kommer tillsammans överens om var uppdraget ska genomföras. - Vi kommer tillsammans överens om hur mycket tid du ska ägna uppdraget. - Gällande tidsramen för uppdraget, så kommer vi tillsammans överenskommelse om när uppdraget ska vara slutfört.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Globala Pedagoger
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.