598 volontäruppdrag

Värva företag - hjälp utsatta barn och kvinnor att få det bättre genom att få företag att stödja vårt arbete - gör skillnad långsiktigt

Globala Pedagoger

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Internationellt arbete i Sverige
Vad?Försäljning, Information och kommunikation, Insamling

Du behövs och kommer att spela en viktig roll i vårt utvecklings- och välgörenhetsarbete - bli volontär!
Har du erfarenhet av marknadsföring, insamling eller försäljning och skulle kunna tänka dig att använda dina kunskaper för att hjälpa utsatta människor, framför allt barn och kvinnor att få det bättre? Vi hoppas det! Med din hjälp kan vi nämligen göra större skillnad i vårt uppdrag. Därför skulle vi bli jätteglada om du kunde hjälpa oss att värva fler företag som kan stödja vårt utvecklings- och välgörenhetsarbete så att vi kan ge fler i vår målgrupp det stöd de behöver för att själva kunna ta sig ur sina svårigheter långsiktigt. Ett spännande och lärorikt uppdrag som ger dig möjlighet att göra skillnad genom att göra det du är bra på eller skaffa dig nya kunskaper och erfarenheter samtidigt som du bidrar till att göra världen till en bättre plats.

Din uppgift - målet med volontäruppdraget
Din uppgift och målet med volontäruppdraget är att värva fler företag till vår hjälpfond för bekämpning av fattigdom och socialt utanförskap så att vi kan hjälpa fler barn och kvinnor som lever i fattigdom och utsatthet att själva kunna förändra sina liv. Ingenting av vårt arbete är möjligt utan gåvor och donationer från privatpersoner och företag. Var med och bidra i den mån du kan - du behövs verkligen och kommer att göra en stor skillnad med ditt engagemang i kampen för en värld där allas rätt till en trygg uppväxt och goda levnadsvillkor är självklart, oberoende av exempelvis deras kön, hudfärg, etniska tillhörighet eller sociala bakgrund.

Kort om Globala Pedagoger
Globala Pedagoger är en svensk utvecklings- och välgörenhetsorganisation med ett speciellt fokus som förebygger fattigdom och utanförskap bland utsatta människor (framför allt barn och kvinnor) i Sverige och utomlands. Detta gör vi genom att erbjuda dem professionellt stöd och coachning inom områdena utbildning, arbete, miljö, hälsa och personlig utveckling.

I Sverige bedrivs arbetet med fokus på att stödja barn och unga, särskilt de med neuropsykiatriska diagnoser och nyanlända, i deras skolgång så att de kan klara måluppfyllelsen i grund- och gymnasieskolan. Utomlands - framför allt Burkina Faso - bedrivs arbetet på landsbygden och i urbana utvecklingsområden med särskild inriktning mot kvinnor, barn och unga vuxna.

Specifika önskemål eller information: 
Förkunskaper om rekrytering krävs inte men kan underlätta. Att ha en god förmåga för att kommunicera i tal och skrift på svenska kan vara till stor hjälp. Toppen om du, förutom svenska, även talar engelska men det är inget krav. Erfarenhet av marknadsföring/insamling/försäljning är en fördel men inget krav. Du kommer att få introduktion kring Globala Pedagogers arbete samt även få kontinuerligt stöd i ditt uppdrag. Detta innebär att du inte blir ensam i uppdraget som rekryterare utan en del i vårt team, där Globala Pedagogers kansli bidrar med all nödvändig information och kunskap som du behöver för att lyckas med uppdraget.
Minimiåtagande: 
Uppdraget sker på ideell basis (oavlönat) och tar uppskattningsvis 4-8 timmar i månaden. För att uppnå stabilitet i arbetsgruppen och rekryteringsarbetet ser vi gärna att du vill engagera dig under minst ett år.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan genomföras på distans och på de tider som passar dig. Bor du i Stockholm och vill sitta på vårt kansli, går det också bra. Du bestämmer helt enkelt själv var och när uppdraget ska genomföras.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Globala Pedagoger
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.