Simultantolk sökes från engelska till svenska

Organisation: 
  • Glöm aldrig Pela och Fadime - Riksorganisationen GAPF
Plats: 
  • Stockholm
  • Stockholm
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter

I samband med Fadimedagarna arrangerar GAPF en internationell konferens om nyanländas information, introduktion och integration utifrån förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi på GAPF söker en simultantolk som kan översätta från engelska till svenska.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Den 16 januari, klockan 08:00-17:00 vid GAPF internationella konferens om hedersrelaterat förtryck och våld, temat för konferensen är integration, om nyanländas information, introduktion och integration utifrån förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Uppdraget genomförs vid Riksdagshuset, Andra kammaren.
Specifika önskemål eller information: 
Uppdraget kräver goda kunskaper i svenska och engelska.
Minimiåtagande: 
Uppdraget kräver ca 10 timmar.
Adress: 
Riksdagshuset -2 kammar salen
100 12 Stockholm
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.