Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission arbetar med socialt arbete på kristen grund. Bland annat arbetar vi med hemlöshet, integration och människor som befinner sig i utsatta situationer. En av våra verksamheter heter 35:an och är ett jourboende för hemlösa.

Plats: 
Göteborg

Göteborgs Räddningsmission arbetar med socialt arbete på kristen grund. Bland annat arbetar vi med hemlöshet, integration och människor som befinner sig i utsatta situationer. En av våra verksamheter heter Soppmässan och är en mötesplats för alla, inte minst för ovan nämnda målgrupper.

Plats: 
Göteborg

Bashjälpen är till för människor som saknar ett hem och som befinner sig utanför välfärdssystemen. Här erbjuds möjlighet att duscha, tvätta kläder, få kaffe och smörgås, samt socialt stöd och samhällsinformation. Nu letar vi efter dig som vill ge av din tid till våra besökare på bashjälpen.

Plats: 
Göteborg

Göteborgs Räddningsmission arbetar med socialt arbete på kristen grund. Vi arbetar med frågor som hemlöshet, integration och människor som befinner sig i utsatta situationer. En av de målgrupper vi möter är hemlösa barnfamiljer.

Plats: 
Göteborg

Vi på Göteborgs Räddningsmission har nu inlett ett samarbete med Lövgärdesskolan där vi kommer erbjuda läxhjälp. Lövgärdesskolan har ett sextiotal elever i årskurs 7. Vi letar efter dig som vill ge av din tid till dessa elever.

Plats: 
Göteborg

Vi erbjuder dig ett meningsfullt volontäruppdrag där du, förutom att bidra med dina kunskaper, får möjlighet att lära känna och skapa goda relationer till barnen.

Plats: 
Göteborg

Som volontär på Sagåsens ankomstboende är du med och bemannar Aktivitetens hus. I dessa lokaler finns det möjlighet till en massa olika aktiviteter, såsom pyssel, lek, måleri och film. Här finns också ett tyst rum för den som önskar lugn och ro.

Plats: 
Göteborg