Göteborgs Räddningsmission

Göteborgs Räddningsmission arbetar bland annat med integrationsfrågor och en av våra verksamheter heter Öppet hus. Hit är alla åldrar välkomna och kvällen fylls med fika, någon form av aktivitet och möjligheten att samtala med varandra.

Plats: 
Göteborg

Göteborgs Räddningsmission arbetar med socialt arbete på kristen grund. Bland annat arbetar vi med hemlöshet, integration och människor som befinner sig i utsatta situationer. En av våra verksamheter är vårt café på Vasagatan.

Plats: 
Göteborg

Göteborgs Räddningsmission arbetar med socialt arbete på kristen grund och verksamheterna riktar sig bland annat till barn i riskzon, frihetsberövade, hemlösa och människor som befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Plats: 
Göteborg

Vi på Göteborgs Räddningsmission har nu inlett ett samarbete med Lövgärdesskolan där vi kommer erbjuda läxhjälp. Lövgärdesskolan har ett sextiotal elever i årskurs 6. Vi letar efter dig som vill ge av din tid till dessa elever.

Plats: 
Göteborg

Göteborgs Räddningsmission arbetar med socialt arbete på kristen grund inom områden som hemlöshet, integration och utsatthet. En av våra verksamheter är Agora som arbetar med frågor relaterade till kvinnor. Vi stöttar kvinnor i olika former av utsatthet.

Plats: 
Göteborg

Som volontär på Sagåsens ankomstboende är du med och bemannar Aktivitetens hus. I dessa lokaler finns det möjlighet till en massa olika aktiviteter, såsom pyssel, lek, måleri och film. Här finns också ett tyst rum för den som önskar lugn och ro.

Plats: 
Göteborg