Vill du starta upp Greenpeace i Malmö?

Greenpeace

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Politisk påverkan
Vad?Kreativa uppdrag, Praktiska uppgifter, Utbildning

Vi är trötta på politikernas prat, klimatet kräver handling! Håller du med? Bor du i Malmö-trakten? Toppen! Då är du kanske intresserad av att starta upp Greenpeaces lokalgrupp i Malmö!

Greenpeace är en global miljöorganisation som använder sig av olika metoder för att uppmärksamma allmänheten och sätta press på politiker och företag att stoppa miljöförstöring och klimatförändring. I Sverige har Greenpeace för tillfället lokalgrupper i Karlstad, Borås, Göteborg och Stockholm. Men för att nå verklig förändring måste vi finnas på flera håll i landet!

En lokalgrupp är Greenpeaces representation ute i landet. I lokalgrupperna förändrar vi världen på lokal nivå, genom att vi ser vilka åtgärder och möjligheter som finns i just vår stad. Det kan handla om allt från att prata med beslutsfattare, hålla föreläsningar, samla namnunderskrifter, och på andra sätt stötta Greenpeaces lokala och nationella kampanjer på ett lokalt plan. Det kan också handla om att utföra direktaktioner och samarbeta med andra delar av miljörörelsen. Volontärer samlar inte in pengar eller givare till Greenpeace.

Vad får du:
Vi erbjuder dig stöd och hjälp i att starta upp och bedriva lokalgruppen med material, sakkunskap, kontakt med våra kampanjledare, volontärkoordinatorer och pressteam. Vi erbjuder olika träningar i att hålla presentationer, i ledarskap, i civil olydnad och aktivism. Samtidigt blir du del av ett globalt community av Greenpeacevolontärer och -aktivister som på olika sätt stöttar, hjälper och stärker varandra. Du har alltid möjlighet att få stöd och hjälp från de anställda på Greenpeace, och har även tillgång till Greenpeaces volontärcommunity Greenwire. I uppstartfasen av den nya gruppen kommer du ha nära kontakt och stöd av personalen på Greenpeace. Som volontär får du ingen ersättning, men du blir ersatt för alla eventuella kostnader såsom resor, mat, lokalhyra etc.

Vad du ger:
Att starta upp en lokalgrupp tar en del tid. Vi vill att det är minst två personer som tar sig an detta och som kan lägga minst fyra timmar i veckan i en uppstartsperiod på ca två månader. Efter det behöver dessa två, alternativt två andra personer som kan axla rollen som koordinatorer för gruppen, fortsatt lägga ca 2-3 timmar i veckan på saker såsom introduktionsmöten för nya volontärer, uppdatera gruppens sida på Greenwire, kontakt med personal på Greenpeace för att hålla sig uppdaterad om vad som händer, samt att planera eventuella events.

Låter detta intressant? Tveka inte med att höra av dig till oss, så får du veta mer!

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver vara 18 för att vara volontär med oss. Du behöver kunna behärska antingen svenska eller engelska bra.
Minimiåtagande: 
2-4 h i veckan
När och var genomförs uppdraget: 
Fortlöpande så länge du själv vill
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Hörslinga
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Greenpeace
Anmäl intresse

Anmäl intresse