613 volontäruppdrag

Tycker du om att läsa böcker? Vill du diskutera om svenska böcker och vägleda? Kom och bli cirkelledare!

Hand in Hand for Women

Var?Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kultur, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Mentorskap, Språkträning och översättning

Organisationen Hand in Hand for Women söker volontärer till digitala bokcirklar
Organisationen Hand in Hand For Women arbetar för utländska kvinnors integration och håller i digitala bokcirklar för att bygga ett starkare samhälle, förbättra deltagarnas svenska, uppmuntra dem till läsning, skaffa fler vänner från olika kulturer samt lära sig svensk kultur, historia och litteratur.
Det nuvarande antalet deltagare i bokcirkeln är 153 personer, därför finns ett starkt behov av ungefär 19 volontärer.
Din uppgift som volontär:
Du ska guida deltagarna så att alla får komma till tals, hålla den röda tråden och återkoppla till frågeställningar och mål.
Ni lär er tillsammans av varandras erfarenheter och kunskaper, samt av det studiematerial ni använder. Som volontär behöver du inte ha mer kunskap om ämnet.
Vill du vara volontär?

Specifika önskemål eller information: 
En volontär behöver kunna läsa och diskutera innehållet. Dessutom behöver hen vara som en mentor och vägleda deltagarna. Hen måste kunna tala svenska. Ingen erfarenhet eller utbildning behövs för det här projektet.
Minimiåtagande: 
Varje period tar två månader. Volontären träffar deltagare en gång i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
Varje cirkel träffas en gång i veckan på en digital platform. De bestämmer när de ska träffas sig själva. Författarmöten genomförs både fysiskt och digitalt.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Hand in Hand for Women
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.