591 volontäruppdrag

Noomi - Hela Människan i Malmö söker kunnig i grafisk formgivning

Hela Människan i Malmö

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Kreativa uppdrag

Hela Människan i Malmö driver Noomi - en verksamhet som erbjuder stödinsatser och ett skyddat boende för personer som utnyttjats i prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Vi söker just nu volontärer med intresse för grafisk design. Exempel på arbetsuppgifter som skulle kunna vara aktuella är att: layouta tryckmaterial, uppdatera hemsida, sociala medier och övrigt informationsmaterial som kan marknadsföra verksamheten. Arbetet kan göras på distans.

Du som är eller har varit verksam som grafiker eller designer, även gärna student, och känner att du vill bidra till arbetet mot trafficking välkomnas varmt med ditt volontärarbete till föreningen.

Specifika önskemål eller information: 
Det är positivt om du har en bakgrund med kunskap och erfarenhet av grafisk formgivning och det är av största vikt med ett stort ansvarstagande. Verksamheten besitter viss kompetens i området men behöver förstärkning och bidrar med nödvändigt underlag och information. Vi ser gärna att du har ett intresse för arbetet mot prostitution och människohandel.
Minimiåtagande: 
Uppdragen sker i samråd med kontaktperson.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan genomföras på obestämd tid framöver om så önskas. Gärna på distans.
Tillgänglighet
Kommunikation via e-post och telefon
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.