608 volontäruppdrag
Hela Människan Jönköpings logotyp

Hela Människan Jönköping

Hela Människan - kyrkornas gemensamma sociala arbete

Hela Människan tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.
Vi arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring.

På 90 platser erbjuds bland annat öppna caféer, arbetsträning, härbärgen och andra boenden samt annan form av stödverksamhet. Våra lokala enheter arbetar utifrån lokala behov. På många platser bedriver den lokala enheten riktat arbete mot exempelvis barn, unga, familjer, frigivna och våldsutsatta kvinnor.

Hela Människans riksenhet har elva kyrkofamiljer som uppdragsgivare, varav Svenska kyrkan är den största.

Hela Människan i Jönköping är en av alla Hela Människans enheter. Våra huvudmän är församlingar från Svenska Kyrkan och traditionella frikyrkor i Jönköping.