Hela Människan

Socialt arbete på kristen grund

Hela Människan

Filmer

Hela Människan Sverige är en ekumenisk organisation med kyrkor och kyrkliga organisationer som huvudmän för verksamheten. Hela Människan finns på över 60 platser i landet med verksamhet för och tillsammans med människor i utsatt livssituation. Hela Människan drivs av huvudmännen i huvudsak med offentliga medel samt gåvor från privatpersoner.
 
”Att vara en del av Hela Människan – oavsett roll – är att vara del i en ömsesidighet, i en öppenhet för att dela gemenskap, kunskap, mat, tak, kläder, arbetstillfällen, vänskap, ansvar, glädje, sorg eller smärta.”