616 volontäruppdrag

Kulturella lärlingsplatser - testa hantverk och konstnärligt arbete

Hofs Lifs

Var?Växjö
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Kultur, Social gemenskap
Vad?Kreativa uppdrag, Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

Under Ekarna erbjuder kulturella lärlingsplatser för ungdomar mellan 15-30 år med och utan funktionsvariationer. Lärlingsperioden innebär att vara en del av Under Ekarna. Ett syfte med Under Ekarna är att erbjuda ungdomar en inkluderande mötesplats, en ny plattform för kulturliv. Under Ekarna innebär ett närmande mellan kulturen och ungdomars vardagliga liv. Ungdomars aktiva medskapande och kulturens koppling till hållbar samhällsutveckling fungerar som projektets huvudsakliga arbetsområden. Det finns flera sätt att delta och engagera sig. Lärlingskapet kan läggas upp som praktik, projektarbete, volontärskap, kompetensutveckling.

Innehåll

  • Tillfälle att testa och pröva på inom flera olika kulturområden: trädgård, mat, hantverk, renovering, konst, formgivning, aktionsforskning, seminarium, scen, evenemang, butik, utställning, produktutveckling, ta hand om huset och platsen
  • Kulturell arbetsgemenskap och socialt sammanhang
  • Samskapa, starta upp och driva en ny kulturverksamhet
  • Dela och bidra med egna kunskaper, erfarenheter och synpunkter
  • Möjlighet att arbeta med egna projekt inom ramen för initiativet
  • Bygga kontaktnät
  • Utvecklande samtal, möten och samarbeten
  • Handledning och vägledning
Specifika önskemål eller information: 
Alla som är intresserade är välkomna att ansöka. Alla deltagare/lärlingar/volontärer får individuell handledning vid behov.
Minimiåtagande: 
Omfattning: Period upp till 6 månader, med möjlighet till förlängning. Handledning och egen mentor. Individuellt utformat deltagande och schema.
När och var genomförs uppdraget: 
Under Ekarna arbetar platsspecifikt och uppdraget genomförs på Ringsberg/Kristineberg i Växjö i våra lokaler och trädgårdar. Schema utformas individuellt.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Hofs Lifs
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.