682 volontäruppdrag

Projekt Boccia söker ledare till träningar på RH-Skolor, Särskolor, Fritidsgårdar och Dagliga verksamheter där du finns!

Idrottsföreningen för alla handikappade IFAH

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap, Sport och hobby
Vad?Besöksverksamhet, Ledarskap och samordning, Utbildning

Projekt boccia är ett projekt som syftar på att åka ut till skolor, rehab anläggningar, dagliga verksamheter, fritidsgårdar och gruppboenden för att visa upp och spela boccia i hela Mälardalen.

Tanken är att alla ska kunna idrotta på sina egna villkor, och det gör vi möjligt tack vare detta projekt.

Nu söker vi nya ledare som kan ta på sig ledare uppdrag på RH-skolor, grundsärskolor, gymnasiesärskolor, fritidsgårdar och dagliga verksamheter. Det kan vara på en verksamhet i närheten där du bor.

Specifika önskemål eller information: 
Som utbildning där vi går igenom lite olika spelmoment och material så får man vara med på våra träningar i Skärholmen och Beckis Idrottscenter. Meriterande om man har kunskap inom TAKK och erfarenhet av att jobba med ungdomar med olika funktionsnedsättningar.
Minimiåtagande: 
När man kommit överens med projektledaren så måste man komma till verksamheten
Adress: 
Söderberga alle 80
16862 Bromma
När och var genomförs uppdraget: 
På verksamheter i närheter där du bor. Regelbundna träningar finns i Skärholmen och i Bromma. I kontakt med en projektledare som skickar ut information om träningar som dyker upp på olika verksamheter runt om i Stockholm. Med en överenskommelse med projektledaren så tar man på sig olika uppdrag som ledare.
Anmäl intresse

Anmäl intresse