Sökes - Valberedning

IFK Haninge

Var?Haninge
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Social gemenskap, Sport och hobby
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Information och kommunikation, Ledarskap och samordning

IFK Haninge (hädanefter föreningen) är en demokratisk och obunden ideell förening som är verksam i Haninge kommun. Nu söker vi fler engagerade personer till vår organisation. Alla olika kompetenser är välkomna och du väljer själv i vilken omfattning du vill och kan hjälpa till. Ta nu chansen att utveckla, skapa, inspirera och påverka vår förening. Och vem vet, du kanske till och med får nya vänner.

Valberedning
Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberedningens främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda, exempelvis styrelseledamöter. Valberedningen, som väljs av årsmötet, ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen.

Om du är intresserad av att ingå i valberedningen ta kontakt med oss! Skicka in en intresseanmälan här nedan.

Specifika önskemål eller information: 
Du kommer att erbjudas en introduktion av föreningen. Härutöver kommer du att vara berättigad att genomgå relevanta utbildningar som tillhandahålls av bl.a. Stockholms idrotten, Stockholms fotbollsförbund och Svenska fotbollsförbundet. Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras.
Minimiåtagande: 
Enligt överenskommelse
Adress: 
Box 17
136 21 Haninge
När och var genomförs uppdraget: 
Under verksamhetsår 2019/2020
Organisation: 
IFK Haninge
Anmäl intresse

Anmäl intresse