Stöd flyktingar med funktionsnedsättning

Independent Living Institute (ILI)

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Juridik, Stöd, hjälp och rådgivning

Flyktingar med funktionsnedsättning möter stora utmaningar och behöver stöd och vägledning i myndighetskontakter samt komma ut i samhället och bryta isolering.

Independet Living Institut (ILI) driver ett projekt ”Disabled Refugees Welcome” och har kommit i kontakt med ett antal personer med funktionsnedsättning från Eritrea och Etiopien som är i behov av volontärstöd. De aktuella funktionsnedsättningarna handlar om bland annat rörelsehinder, blindhet/synskada och psykisk ohälsa. De aktuella familjerna består i huvudsak av ensamstående personer men det finns även familjer där någon familjemedlem har funktionsnedsättning.

Behov:

Behovet av stöd i myndighetskontakter dominerar. Det kan handla om stöd vid ansökning av insatser och kontakter med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstingsverksamheter och med den aktuella kommunen. Uppgiften beror på personens aktuella behov. En del behöver stöd för att komma igång med SFI-undervisningen, en del är i behov av fungerande och tillgänglig bostad. Det finns även behov av att bryta isolering och komma ut till samhällets gemenskap och aktiviteter.

Stöd till volontären:

Projektet Disabled Refugees Welcome kommer att se till att volontären kommer i kontakt med en person som volontären kan trivas med och ge bästa möjliga nytta och glädje. Projektet ordnar information, introduktion och handledning för personen som åtar sig ett uppdrag som volontär.

Specifika önskemål eller information: 
Kompetenskrav/förkunskaper hos volontären: Vi behöver volontärer som har språkkunskaper i tigrinja och amhariska. I vissa fall räcker det med kunskaper i engelska. Det är en absolut fördel om volontären har kunskaper om hur det svenska samhället är organiserat och hur stödet till personer med funktionsnedsättning fungerar i Sverige. En bakgrund och erfarenheter som gett kunskaper inom juridik och socialtjänst är en tillgång. Det krävs förståelse för den pressade situationen som flyktingar med funktionsnedsättning befinner sig i.
Minimiåtagande: 
Omfattningen varierar beroende på volontärens möjligheter och den berörda personens behov. Minimiåtagandet kan handla om ett möte i veckan med ett par timmar per gång.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget ska genomföras inom Storstockholm med inledande vägledning av projektets fältarbetare. Det handlar om att möta stödbehövande i deras hem, i möten inom projektet och i anslutning till besök hos myndigheter.
Anmäl intresse

Anmäl intresse