742 volontäruppdrag

Läxhjälp för högstadieelever

Individuell Människohjälp - Lunds lokalförening

Var?Lund
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​
Vad?Läxläsning

Om du är intresserad av att stötta högstadieelever i sitt skolarbete så har IM Lund läxhjälp på två grundskolor i Lund. Just nu behöver vi volontärer på Östra Tornskolan. Alla skolämnen kan förekomma men matematik och svenska är de ämnen som många elever vill ha hjälp med.

Specifika önskemål eller information: 
Utdrag ur Belastningsregistret skall uppvisas.
Minimiåtagande: 
De flesta av terminens veckor med undervisning. Du bör hålla på minst en termin.
När och var genomförs uppdraget: 
På Östra Tornskolan är läxhjälpen på tisdagar kl.15.15 och varar en till två timmar. Andra tider kan förekomma.
Anmäl intresse

Anmäl intresse