603 volontäruppdrag

Läxhjälp för högstadieelever

Individuell Människohjälp, Lunds lokalförening

Var?Lund
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​
Vad?Läxläsning

Om du är intresserad av att stötta högstadieelever i sitt skolarbete så har IM Lund läxhjälp på två grundskolor i Lund. Vi behöver volontärer både på Östra Tornskolan och Fågelskolan. Alla skolämnen kan förekomma men matematik och svenska är de ämnen som många elever vill ha hjälp med.

Specifika önskemål eller information: 
Utdrag ur Belastningsregistret skall uppvisas.
Minimiåtagande: 
De flesta av terminens veckor med undervisning. Du bör hålla på minst en termin.
När och var genomförs uppdraget: 
Ännu inte bestämt vilka veckodagar det blir men läxhjälpen börjar ca kl 15 och varar en till två timmar.
Tillgänglighet
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.