603 volontäruppdrag

Läxhjälp på distans för högstadie- och SPRI-elever i Lund

Individuell Människohjälp, Lunds lokalförening

Var?Lund / Distansuppdrag
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​
Vad?Läxläsning, Telefon-/chattjour

Parallellt med fysisk läxhjälp erbjuder IMs lokalförening i Lund stöttning av högstadie- och SPRI-elever i Lund på distans. Vi använder plattformen Google Hangouts för chat- och videokontakterna.

Specifika önskemål eller information: 
Utdrag ur Belastningsregistret ska uppvisas innan du kan börja som läxhjälpare.
Minimiåtagande: 
Vi kommer att vara tillgängliga för läxhjälp fyra dagar i veckan, några timmar efter skoltid. Du avgör själv hur mycket av denna tid du vill vara tillgänglig men minst en dag i veckan förväntas av dig.
När och var genomförs uppdraget: 
Du arbetar hemifrån eller annan valfri plats med din egen dator under del av tiden mellan 15 och 19, måndag till torsdag, som du bestämmer själv.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.