Översätta och tolka till dari eller persiska

Individuell Människohjälp - Lunds lokalförening

Var?Lund
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
Vad?Språkträning och översättning

När IM Lund kommunicerar med nyanlända familjer uppkommer ofta missförstånd när vi ska förklara på vilket sätt IM kan stötta familjerna. Vi söker därför personer som talar dari eller persiska förutom svenska och som kan översätta korta SMS- och emailtexter samt vid enstaka tillfällen medverka vid de inledande mötena med familjerna.

Specifika önskemål eller information: 
Språkkunskaper i dari eller persiska och svenska
Minimiåtagande: 
Uppdragen kommer att vara sporadiska. Översättning kan behöva ske med relativt kort varsel medan tolkningsuppdragen har längre framförhållning.
När och var genomförs uppdraget: 
Valfri plats vid översättning. Hemma hos nyanländ familj vid tolkning.
Anmäl intresse

Anmäl intresse