740 volontäruppdrag

Språkstöd för vuxna SFI-elever

Individuell Människohjälp - Lunds lokalförening

Var?Lund
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning

Att lära sig tala svenska är nyckeln till framgång säger de flesta nyanlända familjer. De vuxna som kommer till Lund lär sig mycket på SFI men man får inte särskilt mycket träning i att konversera. Vill du träffa en familj, vuxna och barn, och hjälpa dem att lära sig svenska genom samtal är du välkommen att kontakta IM Lund.

Specifika önskemål eller information: 
Utdrag ur belastningsregistret skall uppvisas. God kunskap i att tala svenska är nödvändigt.
Minimiåtagande: 
En gång i vecka under 6 månader
När och var genomförs uppdraget: 
Var och när detta skall ske bestämmer ni tillsammans men kvällstid hemma hos den nyanlända familjen är det mest troliga, kanske en gång i veckan.
Anmäl intresse

Anmäl intresse