615 volontäruppdrag

Vill du få erfarenhet av eventplanering och kommunikation?

Individuell Människohjälp/IM, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Internationellt arbete i Sverige, Kvinnor, Mänskliga rättigheter
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, Opinionsbildning/aktivism

Brinner du för en värld utan fattigdom och utanförskap och vill bidra till social och ekonomisk inkludering? Vill du få erfarenhet av eventplanering och kommunikation? Engagera dig i IM Göteborgs Info- och eventgrupp!

Info- och eventgruppen sprider information om IM som organisation och belyser våra viktiga kärnfrågor, såsom feminism, antirasism och global rättvisa.

Volontärerna i gruppen planerar och genomför både mindre och större evenemang och har stor frihet att delta i de evenemang som de vill. Många evenemang har som mål att värva nya volontärer till IM Göteborgs verksamheter, vilka syftar till ömsesidig integration.

Under åren har gruppen bland annat deltagit på Bokmässan, Kulturnatta, julmarknader, event vid universitet och skolor och på event i samband med Internationella kvinnodagen, World Fair Trade Day etc. Ofta sker evenemangen i samarbete med andra lokala aktörer och organisationer i Göteborg.

Specifika önskemål eller information: 
För att bli volontär behöver du inte ha några förkunskaper om IM, bara ett intresse att delta i vårt arbete med att skapa en mer medmänsklig värld! Som volontär är du en viktig representant för IM.
Minimiåtagande: 
Du ska kunna vara engagerad under minst ett halvår, gärna mer. Antal events som volontärerna genomför beslutar man tillsammans.
När och var genomförs uppdraget: 
Events som gruppen deltar i kan ske både vardag och helg, på olika platser, oftast i Göteborg.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.