Följ med nyanlända barn för att prova på fritidsaktiviteter i Helsingborg

Organisation: 
  • Individuell Människohjälp/IM, Skåne
Plats: 
  • Skåne
  • Helsingborg
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Integration och asylsökande
Sport och hobby

Som volontär i Aktiv Fritid följer du med barn som vill prova på en fritidsaktivitet men av olika anledningar behöver ett stöd i första kontakten med föreningen, tränaren och/eller aktiviteten. IM bokar provtillfället, därefter blir du tillfrågad om du kan tiden och om du kan så får du kontaktuppgifter till barnet och vårdnadshavare så att ni kan komma överens om mötesplats. Du följer med till aktiviteten tills att barnet känner sig tryggt med att fortsätta på egen hand, oftast efter 1-2 tillfällen.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Provtillfällena varierar beroende på typ av aktivitet, men oftast sen eftermiddag/kväll och helger, 1-3 timmar.
Specifika önskemål eller information: 
Inga förkunskaper krävs men du behöver ha bra svenskkunskaper. Alla volontärer lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret i samband med ett introduktionssamtal med en verksamhetsutvecklare hos IM. Resekostnader till/från aktivitet med barnet bekostas av IM vid behov. Tolkstöd finns hos IM.
Minimiåtagande: 
Vi önskar att du som volontär åtar dig minst tre uppdrag per termin, alltså tre olika barn och/eller aktiviteter.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.