503 volontäruppdrag

Kvinnokraft söker dig som vill engagera dig frivilligt i våra träffar!

Individuell Människohjälp/IM, Sverige

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Sysselsättning och arbete
Vad?Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

IM har över 80 års erfarenhet av bistånds- och utvecklingssamarbete. Vi bekämpar fattigdom och utanförskap genom att stärka människor och gräsrotsrörelser så att de av egen kraft kan förändra sin situation och skapa hållbar förändring.

Vår vision är en rättvis och medmänsklig värld där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Alla ska kunna förverkliga sina liv efter sin egen vilja. Vi är övertygade om att alla människor har en inneboende kraft att kunna förändra sin situation.

Kvinnokraft är ett projekt startat av IM (Individuell Människohjälp) som erbjuder kvinnor en trygg samlingsplats för gemenskap och självförverkligande. Syftet med projektet är att stötta kvinnor, oftast utrikesfödda, att hitta rätt sysselsättning. Vi letar efter volontärer som kan stötta våra deltagare.

Uppdrag: Delta på gemensamma träffar

Som volontär kan du stötta våra deltagare genom att delta i våra gemensamma träffar, en eller två gånger i veckan. På träffarna skriver vi CV, personligt brev, pratar om hälsa & välmående, söker information om olika utbildningsvägar mm.

Detta är ett uppdrag för dig som vill hjälpa kvinnor att utvecklas.

Specifika önskemål eller information: 
Det är bra om du: 1. är öppen och nyfiken. 2. behärskar det svenska språket bra. 3. har erfarenhet av att söka jobb och/eller utbildning i Sverige. Vi söker också flerspråkiga personer som behärskar både svenska och något annat språk t.ex. arabiska, dari, somaliska.
Minimiåtagande: 
Varaktighet för uppdraget: 8-16 veckor Antal timmar för uppdraget: 2- 4 timmar/vecka
När och var genomförs uppdraget: 
Vi träffas tisdagar och torsdagar 10-12. Träffarna sker inledningsvis via Zoom.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.