503 volontäruppdrag

Kvinnokraft söker dig som vill engagera dig som språkvän!

Individuell Människohjälp/IM, Sverige

Var?Malmö / Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kvinnor, Sysselsättning och arbete
Vad?Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

IM har över 80 års erfarenhet av bistånds- och utvecklingssamarbete. Vi bekämpar fattigdom och utanförskap genom att stärka människor och gräsrotsrörelser så att de av egen kraft kan förändra sin situation och skapa hållbar förändring.

Vår vision är en rättvis och medmänsklig värld där alla människor har samma rättigheter och möjligheter. Alla ska kunna förverkliga sina liv efter sin egen vilja. Vi är övertygade om att alla människor har en inneboende kraft att kunna förändra sin situation.

Kvinnokraft är ett projekt startat av IM (Individuell Människohjälp) som erbjuder kvinnor en trygg samlingsplats för gemenskap och självförverkligande. Syftet med projektet är att stötta kvinnor, oftast utrikesfödda, att hitta rätt sysselsättning. Vi letar efter volontärer som kan stötta våra deltagare.

Uppdrag: Bli en språkvän!

Många av våra deltagare behöver utveckla sitt språk. Som volontär kan du hjälpa våra deltagare genom att träna svenska på telefon med en eller flera av våra deltagare.

Detta är ett uppdrag för dig som vill hjälpa utrikesfödda kvinnor att utvecklas.

Specifika önskemål eller information: 
Det är bra om du: 1. är öppen och nyfiken. 2. behärskar det svenska språket bra. 3. har erfarenhet av att söka jobb och/eller utbildning i Sverige. Vi söker också flerspråkiga personer som behärskar både svenska och något annat språk t.ex. arabiska, dari, somaliska.
Minimiåtagande: 
Varaktighet för uppdraget: 8-16 veckor Antal timmar för uppdraget: 30 minuter- två timmar i veckan/varannan vecka
När och var genomförs uppdraget: 
Det är ett distansuppdrag som sker via telefon. Volontären bestämmer tillsammans med deltagaren om en tid som passar dem båda.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.