615 volontäruppdrag

Vill du hjälpa oss att stärka inkluderingen för utlandsfödda kvinnor och unga?

Individuell Människohjälp/IM Umeå

Var?Umeå
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Kvinnor
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Individuell Människohjälp (IM) är en biståndsorganisation som kämpar för en medmänsklig värld fri från fattigdom och utanförskap. Tillsammans med samarbetspartners arbetar vi för jämlika och demokratiska samhällen där alla kan ta del av sina rättigheter och där ingen lämnas utanför. Vårt arbete sker på alla nivåer i samhället för att skapa socialt, ekonomiskt och klimatmässigt hållbara lösningar.

IM har lokalföreningar i de flesta större städer, så även i Umeå. Till hösten hoppas vi kunna göra en nystart med vårt arbete. Ett av målen för lokalföreningarna är att skapa aktiviteter som stärker inkluderingen i samhället för utlandsfödda kvinnor och unga. Exempel på aktiviteter kan vara läxhjälp, stöd i kontakter med samhället och språkcaféer men vi är också öppna för dina förslag.

Specifika önskemål eller information: 
IM erbjuder volontärsutbildning
Minimiåtagande: 
Ett par timmar i veckan, men det kan också vara i mindre omfattning.
När och var genomförs uppdraget: 
Vi kommer överens om tid och plats tillsammans.
Tillgänglighet
Vi kommer att forma uppdraget tillsammans med volontären - och försöker göra uppdraget så tillgängligt som möjligt.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.