529 volontäruppdrag

Vill du bidra till en ökad integration, ökat föreningsengagemang samt underlätta för de som har behov av att hitta en förening? Då är du den vi söker!

IntegraNet

Var?Distansuppdrag / Järfälla
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Kultur
Vad?Administrativa uppgifter, Språkträning och översättning, Övrigt

Vi tror på att alla människor kan komma in i det svenska samhället och arbetar därför med olika verktyg för att skapa en smidig integrering av människor.

Vi söker därför en person som brinner för vår sak och som kan tänkas stödja samt delar vårt synsätt med vårt arbete med att samla information om föreningars verksamhet, kontakta föreningar i Sverige samt på ett enkelt sätt dokumentera deras verksamheter. Vår ambition är att skapa en informationscentral där vi på ett enkelt och tydligt sätt samlar all information om andra föreningars verksamhet. Vår föreningsportal skall gynna andra föreningar att få nya medlemmar samt underlätta för språksvaga samt nyanlända att hitta sin förening oavsett var man bor i sverige.

I dagens Sverige och informationssamhälle finns så mycket och så många organisationer med goda ambitioner som erbjuder stöd i olika former men pga mängden, mångfalden och dess enorma viljerikedom är det svårt att hitta rätt bland alla erbjudanden.

Integranet är en ideell förening som har till ändamål att bedriva ideell verksamhet för att möjliggöra nyanländas integration i Sverige. Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund, religion, kön, sexuell läggning. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Föreningen grundades 2016 och har sedan dess arbetat och verkat för integration i olika former med tex informationsfilmer på olika språk om det Svenska samhället, haft öppna föreläsningar om våld, diskriminering och hedersrelaterade aspekter för kvinnor till kvinnor och män.

Vårt mål:

Att vara en länk mellan alla nyanlända och som levt en längre tid i Sverige men inte lyckats etablera sig i det svenska samhället eller på arbetsmarknaden, och olika organisationer som arbetar med integration.

Vår mission:

Att Sveriges samtliga organisationer som arbetar med integration skall knytas samman till ett ställe, en plats och en ingång för de som söker stöd, information och kunskap om Sverige.

Specifika önskemål eller information: 
Duktig i det svenska spåket, lite datavana samt intresse för integrationsfrågor och kommunikation. En introduktion kommer givetvis att erbjudas. Vi i styrelsen kommer att arbeta nära volontären och därmed finns möjlighet att sakta växa in i uppdraget
Minimiåtagande: 
1-2 timmar per vecka
När och var genomförs uppdraget: 
Omgånde. Uppdraget kan skötas via distans eller i vår lokal i Järfälla.
Organisation: 
IntegraNet
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.