Handledare och medspråkare sökes

Integrationsnätverk Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

Integrationsnätverk Göteborg är en fristående, politiskt och religiöst obunden förening där nyanlända invandrare, invandrare som varit här en tid men inte helt kommit in i det svenska samhället och sedan länge etablerade svenskar möts med målen;

  • Att de som invandrat skall få lära sig och träna sig i att förstå och tala svenska.
  • Att de som invandrat skall få kännedom om svenskt samhälle, skola, hälsovård, arbetsmarknad, kultur m.m.
  • Att de som sedan länge är etablerade i Sverige skall lära känna våra nya grannar och därigenom verkar för en ömsesidig förståelse för varandra så de invandrande etableras i det svenska samhället och vi uppnår integration.

Verksamheten bygger på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna och på FN:s Barnkonvention.

Uppgiften för handledaren är att handleda och öva deltagarna i lätt svenska med hjälp av material som föreningen tillhandahåller. För handledarna är det en stor fördel om man har någon erfarenhet av undervisning och har man språkkunskaper i arabiska, persiska, somaliska, turkiska etc. är det stort plus, men inte nödvändigt.

Uppgifter för medspråkare kan vara att hjälpa en handledare, delta och hjälpa till i olika aktiviteter eller utflykter. För såväl handledare som medspråkare krävs att är utåtriktad och intresserad av att engagera sig socialt.

Specifika önskemål eller information: 
Föreningen erbjuder en kort introduktion och har regelbundna handledarträffar. Med varje volontär tecknas ett volontäravtal för den uppgift och den tid uppdraget avser.
Minimiåtagande: 
För handledare önskar vi man kan ställa upp för 2 lektioner á 1 timma 1 - 3 gånger per vecka. För medspråkare efter överenskommelse.
Adress: 
Vårvindsgatan 20
418 73 Göteborg
När och var genomförs uppdraget: 
Föreningen har daglig verksamhet på Vårvindsgatan 20 i SDF Västra Hisingen 08:30 - 16:00
Anmäl intresse

Anmäl intresse