617 volontäruppdrag

Internationella Bekantskaper

Internationella Bekantskapers logotyp

Det grundläggande syftet med Internationella Bekantskaper är att skapa tillfällen för SFI-elever (svenska för invandrare) eller andra relativt nyanlända invandrare i segregerade Stockholmsområden och infödda svenskar att träffas på en otvungen, informell nivå. Genom vår förmedling kan dessa möten ske antingen enskilt, familjevis eller i grupper av olika storlek, på privat basis eller mer formaliserat i samarbete med någon SFI-skola i staden.