500 volontäruppdrag

Bli samtalstränare för vuxna elever vid SFI!

Internationella Bekantskaper

Var?Stockholm
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Språkträning och översättning, Utbildning

Enkelt, garanterat utvecklande och kul! Bli samtalstränare för vuxna invandrade elever vid SFI!

En av den ideella föreningen Internationella Bekantskapers (IB) mest etablerade verksamheter är "medprat". Medpratare är svensktalande volontärer som på lektionstid leder samtalsgrupper om 3-5 vuxna elever som läser svenska för invandrare (SFI). På grund av covid-19 har har vi nu digitala samtal med eleverna.

Medpratandets huvudsakliga syfte är att underlätta för de svenskstuderande att utveckla sin muntliga språkfärdighet i vardagssvenska. Eleverna ska själva prata så mycket som möjligt under de här passen medan volontärernas roll är främst den lyssnande samtalsledaren. Medprat uppskattas stort av elever och lärare såväl som volontärer.

Du är varmt välkommen att anmäla intresse!

Specifika önskemål eller information: 
Det krävs inga som helst expertkunskaper men vi vill att medpratarna har svenska som modersmål eller en väl utvecklad talad andraspråkssvenska samt besitter allmänkunskap om Stockholm, Sverige och svenskt samhällsliv. Mycket viktigt är också att volontären tänker på att han/hon befinner sig på sin språkliga hemmaplan och vid behov hjälper samtalen på traven med frågor eller kommentarer och, framför allt, tänker på att själv inte ta upp så mycket av den tämligen begränsade samtalstiden.
Minimiåtagande: 
Ca 1 timme i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
Våra samarbetsskolor ligger i Rinkeby och Vårberg. Medpratsamtal är dagtid på vardagar.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.