682 volontäruppdrag

Bli samtalstränare för vuxna invandrade elever vid SFI!

Internationella Bekantskaper

Var?Stockholm
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande
Vad?Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning, Utbildning

Enkelt, garanterat utvecklande och kul! Bli samtalstränare för vuxna invandrade elever vid SFI!

En av den ideella föreningen Internationella Bekantskapers (IB) mest etablerade verksamheter är "medprat". Medpratare är svensktalande volontärer som på lektionstid leder samtalsgrupper om 3-5 vuxna elever som läser svenska för invandrare (SFI). I de smågrupper som IB tack vare sina medpratare kan skapa i klasserna har eleverna självklart betydligt bättre möjligheter att öva talad svenska än vad som erbjuds i helklasser där det ibland finns så många som 25-30 studerande.

Medpratandets huvudsakliga syfte är att underlätta för de svenskstuderande att utveckla sin muntliga språkfärdighet i vardagssvenska. Eleverna ska själva prata så mycket som möjligt under de här passen medan volontärernas roll är främst den lyssnande samtalsledaren.

För närvarande deltar ungefär 100 medpratare en gång i veckan under ett par timmar i den här verksamheten. Medprat uppskattas stort av elever och lärare såväl som volontärer.

Vi är nu i behov av ytterligare volontärer som har möjlighet att vika 2 timmar varje vecka till dessa informella samtal med vuxna SFI-elever. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en informationsträff. En sådan träff följs sedan av ett förutsättningslöst besök på någon av skolorna där vi bedriver medprat. Vid besöket kommer du att vara i en liten grupp tillsammans med någon av våra mer erfarna medpratare för att lyssna, se och lära hur det kan gå tillväga i en samtalsgrupp.

Specifika önskemål eller information: 
Vi vill att medpratarna har svenska som modersmål eller en väl utvecklad talad andraspråkssvenska samt besitter en normal allmänkunskap om Stockholm, Sverige och svenskt samhällsliv. Det krävs alltså inga som helst expertkunskaper och man bör inte betrakta sitt åtagande som något slags lärarskap. Mycket viktigt är också att volontären tänker på att han/hon befinner sig på sin språkliga hemmaplan och vid behov hjälper samtalen på traven med frågor eller kommentarer och, framför allt, tänker på att själv inte ta upp så mycket av den tämligen begränsade samtalstiden.
Minimiåtagande: 
2 timmar i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
Våra samarbetsskolor ligger i Rinkeby, Vårberg och i Skanstull, vid vilket svenska undervisas till invandrare med mycket olika kunskaper i språket. Medpratsamtal har vi på vardagar, dagtid och varannan tisdag kväll. För tillfället är vi i behov av medpratare till Rinkeby och Vårberg, dagtid. Mer information om upplägg, språknivåer etc. får du av vår samordnare vid det informationsmöte som vi kommer att bjuda in till kort efter din anmälan.
Anmäl intresse

Anmäl intresse