613 volontäruppdrag

Samordnare för läxhjälpen i Tensta – var med och gör skillnad på riktigt!

Internationella Bekantskaper

Var?Stockholm
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Upplysning och folkbildning
Vad?Läxläsning

Internationella Bekantskaper är en ideell förening som under flera år har erbjudit avgiftsfri läxhjälp i Tensta och Rinkeby. Läxhjälpen startade 2011 med att några föräldrar som gick på Svenska för invandrare, SFI, frågade om vi kunde hjälpa deras barn med skolarbetet. Föräldrarnas begränsade kunskaper i svenska och ibland också i andra ämnen gjorde det svårt för dem att stötta sina barn så mycket som de önskade.

Sedan dess har verksamheten vuxit stadigt och uppnått goda resultat. Varje vecka är vi ca 100 läxhjälpare som hjälper ca 400 elever från både grundskolan och gymnasiet med deras läxor. Flera av barnens lärare har noterat tydliga framsteg i elevernas studieresultat. Trots det har vi en lång kö med barn som önskar hjälp med läxläsning. Behoven är stora och vi jobbar ständigt för att nå fler barn och ungdomar. För att lyckas med detta behövs fler läxhjälpare!

Vi söker nu fler samordnare i Tensta som också kan ta ett mer övergripande ansvar. Samordnarens ansvarar för nycklarna och larmkod till lokalen, antecknar elevnärvaron och fördelar elever och läxhjälpare på olika bord/rum, välkomnar eventuella nya läxhjälpare och sätter dem i arbete och leder arbetet med att skapa ordning och arbetsro under läxhjälpens gång.

Specifika önskemål eller information: 
Som samordnare behöver du inga speciella kunskaper men det är bra om du tycker om att ta ett litet större ansvar! Eleverna har sina skolböcker med sig och allt som krävs av dig är god läsförståelse och lite allmänbildning. Som ny läxhjälpare sätts du i kontakt med en av våra erfarna deltagare som hjälper dig att komma in i verksamheten. Vi eftersträvar att inte ha fler än tre barn per läxhjälpare. En förälder från varje familj är med varje gång. Det hjälper till att skapa studiero.
Minimiåtagande: 
Ca 2 timmar i veckan.
När och var genomförs uppdraget: 
Läxhjälpen sker på kvällstid, kl 18-20, måndag till torsdag varje vecka i Tensta. Som samordnare är man ansvarig en kväll i veckan.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.