Stor nytta med små medel – språkvärdar sökes till IB föräldraprat!

Internationella Bekantskaper

Var?Stockholm
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande
Vad?Läxläsning, Praktiska uppgifter, Språkträning och översättning

Sedan ett antal år tillbaka anordnar vi i den ideella allmännyttiga föreningen Internationella Bekantskaper (IB) gratis läxhjälp för skolelever i Tensta, Rinkeby och Hässelby-Vällingby.

För att skapa arbetsro och delaktighet kring elevernas arbete med sina läxor, närvarar elevernas föräldrar vid läxhjälpen. Många av föräldrarna utnyttjar gärna läxhjälps-kvällarna till att öva sin talade svenska, göra SFI-läxor, få hjälp med myndighetskontakter och söka jobb. I den aktivitet som vi kallar föräldrapratet, hjälper vi till med detta.

Anmäl ert intresse på Volontärbyrån.

För en närmare beskrivning av föräldrapratet, se artikeln ”Föräldrapratets mångfaldiga nytta” på: http://www.bekantskaper.se/volontarberattar

Specifika önskemål eller information: 
Som språkvärd behöver man: 1) vilja hjälpa till i sitt närsamhälle, 2) tala flytande svenska, 3) vara bekväm med att leda en aktivitet med vuxna deltagare.
Minimiåtagande: 
Tre tillfällen/skoltermin.
När och var genomförs uppdraget: 
Måndag–torsdag, kl 18-20 (i Tensta och Rinkeby).
Anmäl intresse

Anmäl intresse