Johanniterhjälpens engagemang

Volontärarbete - centralt för Johanniterhjälpen

Det är genom personligt engagemang som den enskilde medlemmen kan göra sin största insats. När du har hittat ett lämpligt uppdrag som du är intresserad av fyller du enkelt i en intresseanmälan på portalen. När frivilligorganisationen har fått den tar de kontakt med dig. Det är ett stort ansvar att fullfölja sina åtaganden.

Johanniterhjälpen stärker de insatser som samhället och de andra svenska hjälporganisationerna gör. Johanniterhjälpen vill exempelvis bidra till att minska dödligheten i plötsligt hjärtstopp genom projektet JohanniterHjälpare där volontärer får utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare. Initiativ kan också tas till hjälpprojekt som senare övertas av andra organisationer med större resurser, exempelvis internationell katastrofhjälp.

Lång tradition

Johanniterorden som grundades för drygt niohundra år sedan, arbetade ursprungligen med volontärer till stöd för pilgrimer som behövde vård och härbärge i Jerusalem. Hjälpverksamheten har sedan dess fortsatt internationellt i obruten följd och Johanniterna är nu en av världens viktigaste och största hjälporganisationer. Särskilt stor aktivitet har vi i Storbritannien och Tyskland (St. John´s Ambulance och Johanniter Unfall Hilfe) men finns även i många andra europeiska länder. Betydelsefulla insatser görs i katastrofområden, t.ex. i Haiti efter jordbävningen. Klicka gärna på länkarna ovan för ytterligare information.

Sök ett uppdrag på portalen eller registrera en bevakning.

Har du några frågor om Johanniterhjälpens engagemang?

Richard Kuylenstierna ansvarig för Johanniterhjälpens volontärprogram. Kontakt via [email protected] eller ring
070-980 10 63

Mer om oss

Johanniterhjälpens hemsida

Johanniterhjälpen på Facebook

Johanniterhjälpen på Wikipedia

Johanniter International – Join