Om Volontärbyrån

Johanniterhjälpens samarbete med Volontärbyrån

 Sedan våren 2011 samarbetar Johanniterhjälpen med Volontärbyrån för att underlätta för Johanniterordens- och Johanniterhjälpens medlemmar att hitta volontäruppdrag som passar medlemmarnas kompetenser och önskemål.

Samarbetet innebär att vi har fått denna skräddarsydda portal där medlemmarna kan söka uppdrag och få information om vad det innebär att vara volontär. 

Om Volontärbyrån

Ideellt engagemang skapar samhörighet mellan människor, ger oss möjlighet att vara delaktiga och får oss att må bra. Därför vill Volontärbyrån ge människor möjlighet att engagera sig ideellt i föreningslivet.

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi förmedlar ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Vi erbjuder daglig rådgivning, grundutbildningar och fortbildningar samt handböcker i området.

Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och arbetar för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen