unknown

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige

Beskrivning

Föräldraalliansen Sverige är ett riksförbund för föräldrar och föräldrasammanslutningar. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa. Förbundets uppgift är att: - ur ett föräldraperspektiv bevaka och agera i utbildningspolitiska frågor såväl som frågor som berör barns, ungas och föräldrars villkor - verka för ett utökat samarbete mellan föräldrar, skola och andra samhällsinstitutioner - stödja landets föräldraföreningar i deras arbete - samverka med andra organisationer och myndigheter - verka för att föräldrars roll och inflytande i skola, förskola och samhället i övrigt stärks Förbundet vill att varje barn i förskola och skola får möjlighet att uppnå läroplanernas mål och utifrån sina förutsättningar utvecklas till goda, välutbildade medborgare redo för vårt framtida samhälle.

Bevaka denna organisation

Adress

Box 42, 16211

Telefonnummer

073-097 70 44

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.foraldraalliansen.nu