Stockholm

#förallabarnpålistan

Beskrivning

#förallabarnpålistan är en ideell organisation som grundades 2020 med syfte att upplysa allmänheten om organdonationsfrågan hos barn.Vi vill verka för utvecklingen av organdonation i Sverige när det gäller barn. Det långsiktiga målet är att påverka politikerna och kräva åtgärder i regelverket så att fler transplantationer ska kunna utföras. Vi vill vara ett stöd för drabbade familjer - både för de med barn på väntelistan och för dom som förlorat ett barn i väntan på ett organ. Vi vill vara ett bollplank för de familjer som har transplanterade barn. Vi ser att forskningen är viktig både när det gäller transplantationsprocessen, nya metoder och medicinering efter en transplantation. Vi vill ge bidrag till forskningsgrupper med olika uppdrag inom dessa områden.

Bevaka denna organisation

Adress

Maria prästgårdsgata 1c, 11852

Telefonnummer

0760025217

Har du någon fråga?

Kontakta oss