Järfälla

Kvinnojouren Stina/Tjejjouren Tesa

Kvinnojouren Stina/Tjejjouren Tesa

Beskrivning

Kvinnojouren Stinas målsättning är att stödja och hjälpa misshandlade, våldtagna eller på annat sätt hotade och utsatta kvinnor. Vår basverksamhet består av jourverksamhet. Hit kan kvinnor som blivit utsatta för mäns våld vända sig för att få stöd och hjälp. Kontakt kan ske via telefon eller vid personligt besök och det är alltid på kvinnans villkor.

Vi erbjuder vidare kvinnor som är i behov av akut skydd tillfällig bostad. För dessa kvinnor finns vi till hands för att stödja och uppmuntra kvinnorna att komma ur sin svåra situation. Jouren har också en juristjour dit våldsdrabbade kvinnor kan vända sig för juridisk rådgivning. Utåtriktad verksamhet i form av utbildning och opinionsbildning bedrivs också. 

Bevaka denna organisation

Adress

Box 70, 17722

Telefonnummer

08-58026900

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

http://jarfallakvinnojour.se/