Göteborg

Lex Femme

Lex Femme

Beskrivning

Lex Femme är en ideell tjej- och kvinnojour som arbetar för ett samhälle fritt från mäns våld mot kvinnor. Detta gör vi via en rikstäckande telefon- och juristjour samt en omfattande föreläsningsverksamhet. Vi är specifikt inriktade på kvinnor med utländsk härkomst och erbjuder hjälp på deras modersmål. I dagsläget kan Lex Femme erbjuda stöd och rådgivning på närmare 40 språk. Vi är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening. Vårt främsta mål är att förstärka kvinnors och flickors rätt att inte utsättas för fysiskt och psykiskt våld, våld i hederns namn, hot om våld, tvångsgifte, sexuella övergrepp och trakasserier.
Vi erbjuder hjälp- och stödinsatser till kvinnor från hela Sverige. Vi arbetar utifrån ett köns- och etnicitetperspektiv för ett mer jämställt Sverige samt med strukturerade stödsamtal och motiverande samtal. Vi verkar mot våld i nära relationer, genom opinionsbildning, föreläsningar och aktivt informations och kommunikationsarbete i samhället. Vi behöver ständigt utöka och utveckla vår verksamhet för att möta ett ökande behov. Ju fler engagerade desto fler kan vi nå ut till där vi skapar ett liv fritt från våld för flickor och kvinnor.
 

Bevaka denna organisation

Adress

Lorensbergsgatan 18, 41136 Göteborg

Telefonnummer

0704807529

Webbplats

https://www.lexfemme.com/

Sociala Medier