Stockholm

Liberia Dujar Association

Liberia Dujar Association

Beskrivning

Liberia Dujar Association (LDA) är en icke-politisk och icke-religiös medlemsbaserad biståndsorganisation som driver ett långsiktigt utvecklingsprogram i Liberia. LDA-Sweden samverkar med sin lokala partner LDA-Liberia. För närvarande driver vi en gymnasieskola och en teknisk yrkesskola (Technical College). Vi sprider också information om hiv & aids och om demokrati och mänskliga rättigheter i Liberia. Dessa ämnen ingår i vår skolplan. LDA driver även informationsverksamhet i Sverige. LDA får bidrag från Sida, Forum Syd, Radiohjälpen, Jochnick Foundation samt från företag och privata givare.

Bevaka denna organisation

Adress

Solidaritetsrörelsen hus. Tegelviksgatan 40, 11641

Telefonnummer

08-15 83 00

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.liberiadujar.org