unknown

Mensen - forum för menstruation

Beskrivning

MENSEN arbetar för att få bort menstruationstabun och öka människors kunskap kring mens. Tabun, myter och okunskap exkluderar och begränsar menstruerande personer i sin vardag, därför måste de utmanas. Vårt mål är att utmana negativa och stereotypa attityder kring mens, öka kunskapen och förståelse för den egna och andras kroppar, och på så sätt få en förståelse för andras erfarenheter och livsvillkor. Vår vision är ett jämställt samhälle utan menstabun där det finns en öppen och kunskapsbaserad syn på menstruation. Ett samhälle där menstruerande personer får sina behov tillgodosedda i vården och arbetslivet, där ingen behöver lida av sin mens i onödan, eller skämmas för sin menstruerande kropp.

Bevaka denna organisation

Adress

missing, 0

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://mensen.se/