unknown

Naturskyddsföreningen, Kungälv

Beskrivning

Naturskyddsföreningen i Kungälv är en lokal krets i Naturskyddsföreningens riksförening . Vi är cirka 650 medlemmar. Vår främsta uppgift är att värna naturen och miljön i Kungälv. Föreningen är remissinstans för ärenden från kommunen och länsstyrelsen. Genom att yttra oss kan vår förening vara med och forma kommunens utveckling utifrån frågor som rör naturvård, miljö och klimat.

Bevaka denna organisation

Adress

c/o Stig Johannesson Munkegärdegatan 355, 44242

Telefonnummer

0303-16882

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.kungalv.naturskyddsforeningen.se