Stockholm

Naturskyddsföreningen, Symbios

Naturskyddsföreningen, Symbios

Beskrivning

Vi är en lokal krets inom Naturskyddsföreningen för studenter vid Stockholms universitet som arbetar med att lyfta miljöfrågor, påverka beslutsfattare vid universitetet och vid andra universitet i frågor som rör klimatet, miljöskydd etc.

Bevaka denna organisation

Adress

UNIVERSITETSVÄGEN 2 A, 11418

Har du någon fråga?

Kontakta oss

Webbplats

https://www.sus.su.se/studentfreningar-p-su/symbios